Monthly Archives: May 2023

generalforsamling

Hej. Så er det tid til den årlige generalforsamling. Læs nedenstående information og mød op den 24. maj

Generalforsamling i Lyseng Taekwondo Klub den 24. maj 2023 kl. 19.15 i klubbens lokaler på Gunnar Clausens Vej

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab
4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den  10. maj 2023

 

Bestyrelsen er i øjeblikket sammensat af 5 valgte personer (se navnene nedenunder), og som det fremgår, er det Henrik Madsen, Jytte Madsen og Pia Mønsted der er på valg i år.

De nævnte modtager gerne genvalg, men Lotte Adel Skriver har meddelt at hun ikke fortsætter i bestyrelsen
Lige år:
Best. medlem 3. Lotte Adel Skriver
Formand Mette Mønsted

Ulige år:
Best. medlem 1. Henrik Maden

Best. medlem 2. Jytte Madsen

Kasserer Pia Mønsted