Generalforsamling den 22. maj

Generalforsamling i Lyseng Taekwondo Klub den 22. maj 2024 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Gunnar Clausens Vej

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab
4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. maj 2024

Bestyrelsen er i øjeblikket sammensat af 5 valgte personer (se navnene nedenunder), og som det fremgår, er det Nikolaj Sønderbek og Mette Mønsted der er på valg i år

De nævnte modtager gerne genvalg

Lige år:
Best. medlem 3. Nikolaj Sønderbek
Formand Mette Mønsted

Ulige år:
Best. medlem 1. Toke Sand

Best. medlem 2. Jytte Madsen

Kasserer Pia Mønsted