Monthly Archives: May 2018

Dangraduering – 26. maj

På lørdag den 26. maj afholder Taekwondo Life Academy Dangraduering (sortbæltegraduering) i Favrskov Taekwondo Klubs lokaler (Thomsensvej 2B, 8370 Hadsten).

Henrik Madsen skal til graduering til 3. Dan!

henrik-madsen

Hvis du vil være med til at fejre Henrik efter gradueringen, er der ceremoni og fejring fra kl. 16.

Vi ses!

Lærke vinder bronze til World Taekwondo Beach Championships 2018

Lærke deltog i den 25.-28. april i World Taekwondo Beach Championships 2018 på Rhodos, sammen med det danske tekniklandshold.
Lærke deltog i to discipliner – Individual og Mix Pair. I den individuelle disciplin opnåede Lærke en flot femteplads efter at have tabt kvartfinalen til en thailandsk udøver. I Pair disciplinen konkurrerede Lærke sammen med landsholdskollegaen Danish Hameed og vandt en overbevisende bronze medalje.

laerke-kamp-pedersen-beach-vm-2018

Det var Lærkes 2. Beach VM og samlet hendes 4. VM deltagelse!

Trods skaden i sin ankel har Lærke i forårssæsonen 2018 igen markeret sit høje internationale niveau ved en række europæiske ranglistestævner. Det er således blevet til en sølv-medalje i den individuelle disciplin ved både German Open, Belgian Open og Spanish Open, der blev afviklet i februar og marts måned. Ved German Open og Belgian Open tog Lærke endvidere guld-medaljer hjem til Danmark i team disciplinen, ligesom ved French Open i januar. I januar deltog Lærke for første gang i US Open i Las Vegas, og opnåede her en flot 5. plads.

I november 2018 afholdes VM i taekwondo i Taiwan, hvor Lærke håber på for 3. gang i streg at blive udtaget til at repræsentere Danmark.

Stort tillykke med resultaterne!

Generalforsamling – afholdt tirsdag den 1. maj

Tirsdag den 1. maj afholdte Lyseng Taekwondo den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenen.

I det efterfølgende er opsummeret de gennemgåede punkter:

1) Valg af dirigent – Flemming Busk valgt som dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning – Formanden (Flemming Busk) aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. Der var ingen spørgsmål.
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab – Kassereren (Pia Mønsted) gennemgik regnskabet for 2017. Der var ingen spørgsmål.
4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering – Kassereren (Pia Mønsted) gennemgik budgettet for 2018. Der var ingen spørgsmål.
5) Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens indstilling om at fastholde kontingent på nuværende niveau.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører. Flemming Busk og Lotte Skriver var på valg – begge genopstillede, og blev valgt enstemmigt. Der var ligeledes valg til bestyrelsessuppleant og ungerepræsentant – ingen stillede op.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Sigmundur Hyllestad blev valgt som revisor. Der blev ikke valgt revisorsuppleant, da ingen stillede op.
9) Eventuelt.

Herefter afsluttede dirigenten med at takke for en god generalforsamling.

Der udarbejdes efterfølgende en referat som indsættes i mappe med generalforsamlings- og bestyrelsesmødereferater.