Monthly Archives: May 2017

Næste graduering: torsdag d. 7. juli

Sidste graduering inden sommerferien bliver torsdag d. 6. juli kl. 17.

Mød op i god tid, så du er klar kl. 17.

For at komme til graduering skal du:

  • Indstilles af din træner.
  • Have betalt kontingent.
  • Ventet min. 3 måneder siden sidste graduering.

Vel mødt!

 

Generalforsamling – ny bestyrelse

Onsdag den 17. maj afholdt klubben sin årlige generalforsamling i henhold til vedtægterne.

I forbindelse med generalforsamlingen blev der valgt nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen, da tre af de eksisterende medlemmer var på valg. Camilla Stoltze og Iben Stoltze (unge observatør) ønskede ikke genvalg. Jan Schou (tidligere formand – ej på valg) havde tidligere meddelt bestyrelsen, at han af personlige årsager ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen.

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig som følger:

  • Flemming Busk, formand
  • Pia Mønsted, kassererer
  • Lotte Adel Skriver
  • Mette Mønsted
  • Henrik Madsen
  • Jytte Madsen, suppleant

Som revisor blev Aksel Pedersen valgt. Mohammed Zayd blev valgt som revisorsuppleant.

Stort tillykke til de nyvalgte medlemmer, og tak til Camilla, Iben og Jan for samarbejdet og deres indsats i bestyrelsesregi.

Referat for generalforsamlingen udsendes snarest.

På vegne af bestyrelsen

Flemming Busk