Referat generalforsamling 22. maj 2024

Generalforsamling i Lyseng Taekwondo Klub den 22. maj 2024 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Gunnar Clausens Vej

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.
Nikolaj og Toke

2) Bestyrelsens beretning
Formanden har aflagt beretning:
– Der har været en voldsom vandskade.
– Vi har mistet karateklubben som medlejer af klubbens lokaler.
– Der er kommet ny bestyrelse som måske er lidt mere fungerende.
– Der har været kupgradueringer og dangradueringer.
– Vi er i gang med at indføre monbælter, så det kan sættes i gang snarest, hvis det vedtages på generalforsamlingen.
– Der har været en hel del politiske møder DTF (Dansk Taekwondo Forbund).
– Vi har fået en effektiv forældregruppe som også er et udviklingsudvalg / aktivitetsudvalg.
– Nogle af klubbens medlemmer har været til stævner, som er gået ganske fint.
– Mette har gang i noget snak om samarbejde med andre klubber i Aarhus, På nuværende tidspunkt er det mest snak, men vi håber der sker noget i fremtiden. Vi ser.
– Nikolaj tager til hovedbestyrelsesmøde. Der er valg.

3) Fremlæggelse af foreningens regnskab
Budgettet blev fremlagt og godkendt. Klubben har set bedre dage økonomisk, da vi en periode ikke har haft en medlejer, men vi regner med, at det bliver bedre i løbet af det kommende år.
Vores nye medlejer bliver en bokseklub. Der vil derfor inden længe være flere sandsække at finde i dojangen samt boksehandsker og diverse andet bokseudstyr. Det bliver godt at få en anden sportsgren i klubben. Vi kan garanteret lære meget af hinanden, ligesom vi regner med at afholde fælles arrangementer.

I klubben har vi lidt problemer med at få indhentet beløb som folk ikke betaler. Det er også problematisk, at folk ikke melder sig ordentligt ud, hvis de gerne vil melde sig ud. Problemet tages op i bestyrelsen.

Sigmundur indkøber bordplade snarest og sætter det sidste op inden længe.

4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
Budgettet blev fremlagt og godkendt.

5) Indkomne forslag.
1. Skal vi have monbælter i denne klub? Det er enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen, at monbæltearbejdet videreføres og indføres snarest.

2. Bør støttemedlemmer oprettes i systemet og betale et fast beløb?
Det er en god idé. Der kan være tre forskellige grader af støttemedlemmer. Der bør være et link til støttemedlemskab på hjemmesiden.
Evt. en opvisning eller kaffe et par gange årligt for støttemedlemmerne.
Dette tages videre op i bestyrelsen.

6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Det er vedtaget at kontingentet sættes op med 50 kr. i kvartalet til 550 kr. pr. medlem.
De ekstra penge skal bruges til at betale for den periodevise og generelle inflation i samfundet. Ydermere skal der indkøbes nogle digitale løsninger, som skal forbedre klubbens økonomi.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører
Bestyrelsen fortsætter med de samme medlemmer. Anna er desværre ikke længere en del af bestyrelsen. Theodor er valgt som suppleant i stedet for Anna.
Generalforsamlingen har valgt at finde to unge medlemmer af klubben som kan være talsmænd for de unge.
Gabriel er valgt som den ene. En anden findes snarest.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant 
Axel er klubbens revisor. Vi er meget glade for ham.

9) Eventuelt
Der er ønsker fra klubbens medlemmer om at indkøbe en fodbold, der ikke går så let i stykker. Evt. også en rugbybold og handsker til når man skal slå noget. Nunchucks kunne også være sjove. En rullemåtte til rullefald fx.

Klubbens eventgruppe består primært af Janine og Chanette, samt andre der har interesse. Eventgruppen står for at planlægge events og andre sjove ting. De ønsker at få enkelte møder med trænere til tider. Skriv gerne til eventgruppen, hvis man har gode idéer. taekwondo-event@proton.me

Der bliver mulighed for, at medlemmer kan leje klubben til arrangementer i nærmeste fremtid. Kontakt gerne eventudvalget. Pris fastsættes af bestyrelsen snarest.