Monthly Archives: April 2018

Indbydelse til generalforsamling

Generalforsamling i Lyseng Taekwondo Klub 1. maj 2018 kl. 18.30 i klubbens lokaler på Gunnar Clausensvej 19C

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab
4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den  15. april 2018
Bestyrelsen er i øjeblikket sammensat af 5 valgte personer (se navnene nedenunder), og som det fremgår, er det Lotte Adel Skriver og Flemming Busk der er på valg i år. De har begge meldt ud at de gerne fortsætter i bestyrelsen.
Derudover skal vi have valgt op til 2 suppleanter og 1 ungeobservatør.


Lige år:
Best. medlem 3. Lotte Adel Skriver
Formand Flemming Busk

Ulige år:
Best. medlem 1. Henrik Maden

Best. medlem 2. Jytte Madsen

Kasserer Pia Mønsted

lyseng-taekwondo-skilt-til-facade