Graduering

For at kunne opnå den næste bæltegrad skal du indstilles af din instruktør. Det foregår ved at du deltager i træningen over en længere periode, på den måde kan instruktøren vurdere hvilke områder du skal arbejde på for at kunne klare gradueringen.

Gradueringen er en prøve, hvor trænerne kan vurdere den enkelte elevs stadie. Eleverne skal derfor vise at de har udviklet sig inden for de fire ovennævnte områder, samt udvise god energi og ki!

Som begynder er kravene ikke så strenge, og du vil typisk kunne komme til din første graduering efter tre måneder. En graduering skal gerne være en god oplevelse, både for elev og instruktør, derfor bliver du ikke indstillet hvis instruktøren ikke mener du er klar.

Efterhånden som du stiger i bæltegraderne må man forvente at der går længere tid mellem gradueringerne fordi man ud over at vedligeholde hvad man allerede har lært også skal lære nye teknikker. Derfor kan der godt gå op til seks måneder mellem gradueringerne, det betyder ikke du er dårlig, det betyder bare at din instruktør vil være sikker på at du klarer dig så godt som muligt til gradueringen.