All posts by Pia Mønsted

Referat generalforsamling 22. maj 2024

Generalforsamling i Lyseng Taekwondo Klub den 22. maj 2024 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Gunnar Clausens Vej

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.
Nikolaj og Toke

2) Bestyrelsens beretning
Formanden har aflagt beretning:
– Der har været en voldsom vandskade.
– Vi har mistet karateklubben som medlejer af klubbens lokaler.
– Der er kommet ny bestyrelse som måske er lidt mere fungerende.
– Der har været kupgradueringer og dangradueringer.
– Vi er i gang med at indføre monbælter, så det kan sættes i gang snarest, hvis det vedtages på generalforsamlingen.
– Der har været en hel del politiske møder DTF (Dansk Taekwondo Forbund).
– Vi har fået en effektiv forældregruppe som også er et udviklingsudvalg / aktivitetsudvalg.
– Nogle af klubbens medlemmer har været til stævner, som er gået ganske fint.
– Mette har gang i noget snak om samarbejde med andre klubber i Aarhus, På nuværende tidspunkt er det mest snak, men vi håber der sker noget i fremtiden. Vi ser.
– Nikolaj tager til hovedbestyrelsesmøde. Der er valg.

3) Fremlæggelse af foreningens regnskab
Budgettet blev fremlagt og godkendt. Klubben har set bedre dage økonomisk, da vi en periode ikke har haft en medlejer, men vi regner med, at det bliver bedre i løbet af det kommende år.
Vores nye medlejer bliver en bokseklub. Der vil derfor inden længe være flere sandsække at finde i dojangen samt boksehandsker og diverse andet bokseudstyr. Det bliver godt at få en anden sportsgren i klubben. Vi kan garanteret lære meget af hinanden, ligesom vi regner med at afholde fælles arrangementer.

I klubben har vi lidt problemer med at få indhentet beløb som folk ikke betaler. Det er også problematisk, at folk ikke melder sig ordentligt ud, hvis de gerne vil melde sig ud. Problemet tages op i bestyrelsen.

Sigmundur indkøber bordplade snarest og sætter det sidste op inden længe.

4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
Budgettet blev fremlagt og godkendt.

5) Indkomne forslag.
1. Skal vi have monbælter i denne klub? Det er enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen, at monbæltearbejdet videreføres og indføres snarest.

2. Bør støttemedlemmer oprettes i systemet og betale et fast beløb?
Det er en god idé. Der kan være tre forskellige grader af støttemedlemmer. Der bør være et link til støttemedlemskab på hjemmesiden.
Evt. en opvisning eller kaffe et par gange årligt for støttemedlemmerne.
Dette tages videre op i bestyrelsen.

6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Det er vedtaget at kontingentet sættes op med 50 kr. i kvartalet til 550 kr. pr. medlem.
De ekstra penge skal bruges til at betale for den periodevise og generelle inflation i samfundet. Ydermere skal der indkøbes nogle digitale løsninger, som skal forbedre klubbens økonomi.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører
Bestyrelsen fortsætter med de samme medlemmer. Anna er desværre ikke længere en del af bestyrelsen. Theodor er valgt som suppleant i stedet for Anna.
Generalforsamlingen har valgt at finde to unge medlemmer af klubben som kan være talsmænd for de unge.
Gabriel er valgt som den ene. En anden findes snarest.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant 
Axel er klubbens revisor. Vi er meget glade for ham.

9) Eventuelt
Der er ønsker fra klubbens medlemmer om at indkøbe en fodbold, der ikke går så let i stykker. Evt. også en rugbybold og handsker til når man skal slå noget. Nunchucks kunne også være sjove. En rullemåtte til rullefald fx.

Klubbens eventgruppe består primært af Janine og Chanette, samt andre der har interesse. Eventgruppen står for at planlægge events og andre sjove ting. De ønsker at få enkelte møder med trænere til tider. Skriv gerne til eventgruppen, hvis man har gode idéer. taekwondo-event@proton.me

Der bliver mulighed for, at medlemmer kan leje klubben til arrangementer i nærmeste fremtid. Kontakt gerne eventudvalget. Pris fastsættes af bestyrelsen snarest.

generalforsamling

Hej. Så er det tid til den årlige generalforsamling. Læs nedenstående information og mød op den 24. maj

Generalforsamling i Lyseng Taekwondo Klub den 24. maj 2023 kl. 19.15 i klubbens lokaler på Gunnar Clausens Vej

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab
4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den  10. maj 2023

 

Bestyrelsen er i øjeblikket sammensat af 5 valgte personer (se navnene nedenunder), og som det fremgår, er det Henrik Madsen, Jytte Madsen og Pia Mønsted der er på valg i år.

De nævnte modtager gerne genvalg, men Lotte Adel Skriver har meddelt at hun ikke fortsætter i bestyrelsen
Lige år:
Best. medlem 3. Lotte Adel Skriver
Formand Mette Mønsted

Ulige år:
Best. medlem 1. Henrik Maden

Best. medlem 2. Jytte Madsen

Kasserer Pia Mønsted

Indkaldelse til generalforsamling

Hej. Her er indkaldelsen til den årlige generalforsamling. Husk at møde op

Generalforsamling i Lyseng Taekwondo Klub den 25. maj 2022 kl. 19.15 i klubbens lokaler på Gunnar Clausens Vej

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab
4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den  11. maj 2022

 

Bestyrelsen er i øjeblikket sammensat af 5 valgte personer (se navnene nedenunder), og som det fremgår, er det Lotte Adel Skriver og Mette  Mønsted der er på valg i år.
Lige år:
Best. medlem 3. Lotte Adel Skriver
Formand Mette Mønsted

Ulige år:
Best. medlem 1. Henrik Maden

Best. medlem 2. Jytte Madsen

Kasserer Pia Mønsted

 

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Lyseng Taekwondo Klub 17. maj 2017 kl. 20.00 i klubbens lokaler på Gunnar Clausensvej

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning

3) Fremlæggelse af foreningens regnskab

4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

5) Indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

7) Drøftelse og evt. vedtagelse af bestyrelsesændring fra 5 til 7 personer

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører

9) Valg af revisor og revisorsuppleant

10) Eventuelt Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den  3. maj 17

Bestyrelsen er i øjeblikket sammensat af 5 valgte personer (se navnene nedenunder), og som det fremgår, er det Camilla Stoltze, Anne-Mette Mønsted og Pia Mønsted der er på valg i år.

Da Camilla har meldt ud at hun ikke genopstiller skal der bruges en anden person til Camillas post i bestyrelsen.

Lige år: Best. medlem 3. Lotte Adel Skriver Formand Jan Schou

Ulige år: Best. medlem 1. Camilla Stoltze Best. medlem 2. Anne-Mette Mønsted Kasserer Pia Mønsted

FERIE

På grund af påsken holder klubben lukket fra og med mandag den 10. april til og med mandag den 17. april. Vi starter op igen tirsdag den 18. april til sædvanlig tid

God ferie til Jer alle

Ny Sæson

Efter en dejlig lang ferie er vi nu nået til den første træning i den nye sæson. Det bliver som tidligere nævnt en fællestræning for alle interesserede. Træningen bliver afholdt den 3. august kl. 18 i vores dejlige nye lokaler. Vi håber at se mange til denne træning, så bare mød op. Mandag den 8. august starter al træning op igen, med samme tidspunkter som før ferien. Vel mødt til en ny sæson i klubben.

FERIE

Det er blevet besluttet at klubben holder sommerferie i hele juli måned så sidste træning før ferien bliver den 30. juni.  I uge 31 vil der være en fællestræning for alle interesserede onsdag den 3. august, og alt almindelig træning starter op igen mandag den 8. august. God sommer til Jer alle

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Lyseng Taekwondo Klub 9. maj 2016 kl. 20.00 i klubbens lokaler på Gunnar Clausensvej

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning

3) Fremlæggelse af foreningens regnskab

4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

5) Indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

7) Fremlæggelse og evt. vedtagelse af nye vedtægter

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører

9) Valg af revisor og revisorsuppleant

10) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den  2. maj 16.

Bestyrelsen er i øjeblikket sammensat af 5 valgte personer (se navnene nedenunder), og som det fremgår, er det Lotte Adel Skriver og Jan Schou der er på valg i år

Lige år: Best. medlem 3. Lotte Adel Skriver Formand Jan Schou

Ulige år: Best. medlem 1. Camilla Stoltze, Best. medlem 2. Anne-Mette Mønsted, Kasserer Pia Mønsted