Nye Trænere på Voksenholdet

Kære alle

René Brandsborg har valgt at holde pause som træner på voksenholdet om onsdagen.
Mette, Johan og undertegnede overtager trænertjansen om onsdagen i en rotationsordning.
Jeg fortsætter som hidtil fast træner om mandagen.

Jeg på vegne af klubben sige tak til René for det arbejde han har lagt i klubben.

Venlig hilsen Sigmundur, Cheftræner