Category Archives: Uncategorized

Lærke vinder bronze til World Taekwondo Beach Championships 2018

Lærke deltog i den 25.-28. april i World Taekwondo Beach Championships 2018 på Rhodos, sammen med det danske tekniklandshold.
Lærke deltog i to discipliner – Individual og Mix Pair. I den individuelle disciplin opnåede Lærke en flot femteplads efter at have tabt kvartfinalen til en thailandsk udøver. I Pair disciplinen konkurrerede Lærke sammen med landsholdskollegaen Danish Hameed og vandt en overbevisende bronze medalje.

laerke-kamp-pedersen-beach-vm-2018

Det var Lærkes 2. Beach VM og samlet hendes 4. VM deltagelse!

Trods skaden i sin ankel har Lærke i forårssæsonen 2018 igen markeret sit høje internationale niveau ved en række europæiske ranglistestævner. Det er således blevet til en sølv-medalje i den individuelle disciplin ved både German Open, Belgian Open og Spanish Open, der blev afviklet i februar og marts måned. Ved German Open og Belgian Open tog Lærke endvidere guld-medaljer hjem til Danmark i team disciplinen, ligesom ved French Open i januar. I januar deltog Lærke for første gang i US Open i Las Vegas, og opnåede her en flot 5. plads.

I november 2018 afholdes VM i taekwondo i Taiwan, hvor Lærke håber på for 3. gang i streg at blive udtaget til at repræsentere Danmark.

Stort tillykke med resultaterne!

Generalforsamling – afholdt tirsdag den 1. maj

Tirsdag den 1. maj afholdte Lyseng Taekwondo den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenen.

I det efterfølgende er opsummeret de gennemgåede punkter:

1) Valg af dirigent – Flemming Busk valgt som dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning – Formanden (Flemming Busk) aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. Der var ingen spørgsmål.
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab – Kassereren (Pia Mønsted) gennemgik regnskabet for 2017. Der var ingen spørgsmål.
4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering – Kassereren (Pia Mønsted) gennemgik budgettet for 2018. Der var ingen spørgsmål.
5) Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens indstilling om at fastholde kontingent på nuværende niveau.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører. Flemming Busk og Lotte Skriver var på valg – begge genopstillede, og blev valgt enstemmigt. Der var ligeledes valg til bestyrelsessuppleant og ungerepræsentant – ingen stillede op.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Sigmundur Hyllestad blev valgt som revisor. Der blev ikke valgt revisorsuppleant, da ingen stillede op.
9) Eventuelt.

Herefter afsluttede dirigenten med at takke for en god generalforsamling.

Der udarbejdes efterfølgende en referat som indsættes i mappe med generalforsamlings- og bestyrelsesmødereferater.

Arbejdsdag – lørdag den 10. marts kl. 9

Så inviterer vi igen til arbejdsdag – denne gang lørdag den 10. marts fra kl. 9.
 
Vi har en række større og mindre projekter, som vi godt kunne bruge lidt hjælp til som eksempelvis:
 
– færdiggørelse af akutiskloft i dojang
– maling af hylder
– maling af indvendige døre
– opsætning af opslagstavler m.m.
– pudsning af vinduer i køkken og omklædningsrum (der er blevet skiftet vinduespartier)
– rengøring af omklædningsrum og toiletter
– etc.
 
Vi kunne også godt bruge hjælp til støvsugning og vask af træningsmåtterne i dojangen – søndag den 11. marts kl. 9 – 11.
 
Vi starter lørdag morgen med morgenbrød og kaffe, hvor vi fordeler opgaverne.
 
Vi håber, at mange vil hjælpe – så har du mulighed for at deltage 2-3 timer eller mere, er det perfekt.
 
Vi vil gerne bede om tilmelding til arbejdsdagen her på FB af hensyn til planlægning af arbejdsopgaverne og indkøb af morgenmad m.m.
 
Vel mødt!
Flemming
PS…jeg kommer 🙂

KUPGRADUERING – dato er ændret til lørdag den 24.2 kl. 13

Den planlagte kupgraduering tirsdag den 20.2 flyttes, da jeg er blevet forhindret grundet erhvervsmæssige møder i Kbh. Da jeg arbejdsmæssigt tager til US fra fredag den 23.2, får jeg ligeledes vanskeligt ved at gennemføre gradueringen inden for rimelig tid.
 
Jeg har derefter aftalt med Rene Brandsborg (4. Dan), at han gennemfører kupgraduering lørdag den 24.2 kl. 13 i klubben.
 
Indstillede elever til graduering bør møde senest kl.12:45 til opvarmning m.m.
Hilsen
Sabumnim

Fastelavn – slå katten af tønden

Lyseng Taekwondo inviterer børn, søskende og voksne til fastelavn lørdag den 10. februar kl. 10:30.

Kom og deltage – vi hænger tønder op til alle aldersgruppe – de små, de unge og de voksne. Du har derfor mulighed for at blive kattekonge eller – dronning, vinde præmie for bedste udklædning, få lidt guf og have lidt sjov sammen andre fra holdet og klubben.

Invitationer er klar til uddeling på alle hold, og du tilmelder dig ved at aflevere tilmeldingssedlen til din træner eller kasserer Pia Mønsted.

fastelavn-2018

Vi tager gerne i mod et par hjælpende hænder og ikke mindst nogle skønne hjemmebagte kager.

Så kom og vær med til at sparke/slå tønderne ned – der er naturligvis også et bat, til dem der foretrækker det 🙂

 

Julegave fra Aarhus Kommune

Klubben har fået en fantastisk “julegave” 

Vi har ansøgt Aarhus Kommunes Anlægspulje om støtte til etablering af akustikdæmpende loft, og har i dag modtaget positiv besked om, at vi er bevilliget støtte på 50% af omkostningen. Støtten udgør op til kr. 9.000.

Det, sammen med de øvrige private og firmasponsorater, bringer os meget tættere på målet…men vi har naturligvis plads både i kassen og på diplomvæggen til flere sponsorater.